Taloushallinto

Yritysten talous elpymässä ja kassankierto parantunut

19.11.2021 4 min lukuaika

Yritysten talous on tervehtynyt merkittävästi vuoden 2021 aikana: velkamäärien kehitys on vihdoin taittumassa, ja myyntisaamisten kiertoaika on palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Syksyn 2021 Lowell Analyysistä ilmenee, että yritysten perinnässä oleva velkamäärä on kääntynyt selkeään laskuun ja maksukyky on palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Velkaantumiskehitystä ja maksukäyttäytymistä kuvaavan Lowell Analyysin mukaan yritysten euromääräinen velka on lähes 70 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin 1.1.2021. Myös velkojen kappalemäärä on laskenut kuluvana vuonna.

Talouden tervehtymisestä kertoo myös maksukyvyn palautuminen.

– Pandemian alussa yritysten maksusuorituksissa nähtiin varovaisuutta ja jopa säästeliäisyyttä, kertoo Lowellin analytiikan kehittämisestä vastaava Analytics Development Manager Eeva Karppinen.

Lowell_artikkelikuvat_151121_900x600-1

Kassankierto tehostuu, kun lasku siirtyvät perintään mahdollisimman pian maksumuistutuksen jälkeen.

Laskuja siirtyy tällä hetkellä perintään nopeammin kuin ennen pandemiaa. Vuoden kolmella ensimmäisellä kvartaalilla laskut etenivät perintään jopa kolme päivää aiemmin kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019. Laskujen perintään siirrosta päättää aina laskuttava yritys.

– Toimialojen välillä ja sisällä on paljon vaihtelua: Kokonaisuudessaan laskut siirtyvät perintään aiemmin ja raha palautuu yritysten kassaan paremmin, tiivistää Karppinen.

CTA_banneri_Lowell Analyysi_450_lataa materiaalit_syksy 2021

Perintä onnistuu sitä todennäköisemmin, mitä aiemmin lasku siirtyy perintään

Kassankierto tehostuu, kun lasku siirtyvät perintään mahdollisimman pian maksumuistutuksen jälkeen. Perinnän aloitusajankohdalla on huomattava vaikutus: perintä onnistuu sitä todennäköisemmin, mitä aiemmin saatavat toimitetaan perintään. Jos asiakkaan taloustilanne heikkenee ja laskuja siirtyy perintään useampia, aikaisemmin perintään toimitetut laskut myös kotiutuvat paremmin.

Yritysten kassankierto tehostuu, kun laskut siirtyvät perintään mahdollisimman pian maksumuistutuksen jälkeen.

Tavallisesti yritykset toimittavat isot saatavat perintään pieniä nopeammin. Karppinen kehottaa silti huolehtimaan pienistäkin veloista, sillä niilläkin on suuri vaikutus, jos niitä on paljon. Pienet saatavat yleensä maksetaan suuria nopeammin, mikä puolestaan edistää kassankierron nopeutumista.

Jos yritys ei tunne asiakkaidensa maksukäyttäytymistä, laskut etenevät perintään usein liian hitaasti. Ajantasainen tieto on tärkeää, jotta oikeisiin toimenpiteisiin osataan ryhtyä ajoissa. Selkeä saatavienhallinnan prosessi auttaa.

– Ajantasaisen tiedon avulla yritys voi reagoida nopeasti asiakkaiden maksukyvyssä tapahtuviin muutoksiin ja parantaa liiketoiminnan ennustettavuutta. Asiakkaiden maksukäyttäytyminen voi muuttua nopeastikin, ja siksi maksukäyttäytymistä kannattaa seurata aktiivisesti, Karppinen kiteyttää.

19.11.2021
Teksti Saara Argillander
Kuvat Stocksy
Lowell

Lowell

Lowell Suomi Oy on luotonhallinnan palveluyritys ja suomalaisyritysten kokenut kumppani luottopäätöksenteossa, laskutuksessa ja perinnässä. Lue lisää palveluista.

Kassankierto Lowell analyysi maksukäyttäytyminen suomalaisten velkaantuminen lowell analyysi syksy 2021

Lowell Analyysi - Syksy 2021

Yritysten velkamäärän kehitys on taittumassa ja talous osoittaa tervehtymisen merkkejä. Kuluttajien velkamäärä jatkaa puolestaan tasaista kasvua. Lowell Analyysi kuvaa suomalaisten maksukäyttäytymisen muutosta ja kokonaisvelkamäärän kehitystä.

Lataa Lowell Analyysi