Oma talous

Miksi vanhus velkaantuu?

20.05.2022 7 min lukuaika

Vanhusten maksuvaikeudet yllättävät usein lähipiirin. Raha-asioista kannattaa puhua avoimesti yli sukupolvirajojen, jotta ylivelkaantumisen saa pysäytettyä ajoissa ja vanhus saa apua velkoihin.

Seniorien kasvaneet maksuvaikeudet näkyvät päivittäin sekä Lowellin asiakaspalvelun että Varsinais-Suomen talous- ja velkaneuvonnan saamissa yhteydenotoissa. Lowellin asiakaspalvelun tiimiesihenkilö Kimmo Andersson uskoo, että taustalla on suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle.

Kun eläkeikäisten määrä kasvaa, myös velkaantuneita ja yhteydenottoja Lowellin asiakaspalveluun on suhteessa aiempaa enemmän.

– Suuret ikäluokat ovat tottuneet tasaisesti nousevaan tulotasoon. Eläkkeelle jäädessä tulotaso saattaa ensimmäistä kertaa lakata kasvamasta tai jopa laskea. Uskon, että suurin syy ylivelkaantumiseen on se, ettei uutta tulotasoa osata suhteuttaa menoihin.

Osalle eläkeläisistä tilanne on täysin uusi, sillä aiemmin raha-asioiden kanssa ei ole ollut ongelmia tai esimerkiksi edesmennyt puoliso on hoitanut talousasiat. Andersson kertoo, että asiakaspalvelijat saavat usein neuvoa ihmisiä arjen raha-asioissa ja verkkopankkiasioinnissa.

Aiemmin oman taloutensa ja raha-asiansa moitteettomasti hoitanut seniori ei välttämättä edes tunne perintää, ja perintään mennyt lasku voi olla järkytys.

– Joku saattaa olettaa, että peli on menetetty, kun lasku on perinnässä. Päinvastoin, perintätoimiston tehtävä on saada sovittua laskun maksamisesta vapaaehtoisen perinnän keinoin. Siksi pyrimme pääsemään aina tilanteeseen sopivaan maksujärjestelyyn, Andersson lisää.

Seniori velkaantuu auttamalla muita

Monelle eläkeikäiselle eläkkeen suuruus – tai pienuus – tulee yllätyksenä. Työelämässä on totuttu kuukausipalkkaan ja ottamaan luottoa, jonka saa maksettua pois. Eläkkeellä totuttua elämäntyyliä voi olla vaikea sopeuttaa uuteen tulotasoon.

– Moni ei hoksaa, että eläke on palkkatuloa liki puolta pienempi, ja vanha kulutuskäyttäytyminen jää päälle. Ajatellaan, että eläkkeellä pitää nautiskella elämästä, mutta silloin ei pitäisi olla enää velkaa ja suhteuttaa menot käytössä oleviin tuloihin, kertoo Varsinais-Suomen oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan yksikkövastaava Mia Markula.

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina on paljon 1940-luvulla syntyneitä, joiden velkaantumisen syyt ovat moninaisia. Tulotason lasku eläkkeellä sekä siitä seuranneet ylikulutus ja velanotto ovat yleisiä taloudellisten haasteiden aiheuttajia, mutta velkaantumisen taustalla voi olla myös terveydenhuollon maksuja, uhkapelaamista, läheisten avustamista tai lainojen takaamisia. Markula kertoo, että asiakaskunta on muuttunut vuosien varrella.

– Jossain vaiheessa meillä oli asiakkaita, jotka eivät jaksaneet odottaa julkisen puolen leikkauksia, vaan maksoivat velkarahalla yksityisen leikkauksen. Nykyään asiakaskunnassa on paljon hyvin toimeentulevia senioreita, jotka eivät jostain syystä vain hallitse talouttaan, Markula kertoo.

Nykyään on paljon hyvin toimeentulevia senioreita, jotka eivät jostain syystä vain hallitse talouttaan.

Markula huomauttaa, että seniorit kokevat usein velvollisuudekseen avustaa lapsiaan tai lapsenlapsiaan taloudellisesti, vaikka siihen ei olisi todellisuudessa rahkeita. Toisinaan tapahtuu suoranaista hyväksikäyttöä, mikä näkyy myös Lowellin asiakaspalvelussa.

– Vanhukset ovat kaikkein alttiimpia petoksille ja huijauksille. Valitettavasti vastaavia tapauksia saattaa löytyä myös omasta perhepiiristä, Andersson kertoo.

Lowell_toukokuu__Miksi vanhus velkaantuu_900x600

Ikäihmisten talousvaikeudet näkyvät niin perintätoimiston kuin velkaneuvonnan asiakaspalvelussa päivittäin.

Maksuviiveistä ja raha-asioista pitää uskaltaa puhua

Vanhukset peittelevät ja salaavat rahahuoliaan viimeiseen asti, usein jopa lähipiiriltään. Joskus ongelmat valkenevat perheelle vasta, kun vanhus saa vuokra-asunnosta häädön tai kun kuolinpesän velat tulevat perikunnan tietoon.

Markulan mukaan yhteydenotto velkaneuvontaan tulee usein huolestuneilta läheisiltä. Andersson on huomannut, että rahasta puhuminen on vanhemmalle sukupolvelle tabu ja raha-asiat halutaan pitää omana tietona. Ongelman myöntäminen lähipiirille voi olla korkean kynnyksen takana, koska epäonnistumista on vaikea myöntää.

Sekä Andersonin että Markulan mielestä paras tapa ehkäistä seniorien talousvaikeuksia on keskustella talousasioista avoimesti.

– Virheiden ja onnistumisten jakaminen sukupolvelta toiselle auttaa lisäämään ymmärrystä. Ehkä seuraava sukupolvi välttää suurimmat karikot. Vastavuoroisesti tilanteesta kartalla oleva nuorempi sukupolvi voi auttaa senioria käyttämään digipalveluita ja löytämään ratkaisuja, Andersson lisää.

Virheiden ja onnistumisten jakaminen sukupolvelta toiselle auttaa lisäämään ymmärrystä.

Lähipiirin tuki on tärkeää. Erityisen valppaana kannattaa olla, jos vanhuksella on jokin sairaus, joka rajoittaa toimintakykyä. Edunvalvontavaltuutus onkin hyvä tehdä ajoissa ja ottaa edunvalvonta käyttöön matalalla kynnyksellä, jos terveydentila heikkenee.

Millaista tukea on tarjolla talousvaikeuksiin joutuneille senioreille?

Markula korostaa, että kaiken ikäisille tärkein lähtökohta talousasioiden järjestämiseen on tulojen, menojen ja omaisuuden selvittäminen.

– On mietittävä, pystyykö menoja karsimaan ja omaisuutta myymään, jotta veloista selviää. Ehdotonta on tietysti myös se, että velkaantuminen ei jatku, Markula listaa.

Jos seniorillaon taipumusta haksahtaa esimerkiksi puhelinmyyjien tarjouksiin, voi riskiä vähentää kieltämällä puhelinmarkkinoinnin puhelinliittymään esimerkiksi soitonestopalvelu Robinsonissa. Velkaantumiskierteen katkaisemiseksi voi asettaa omaehtoisen luottokiellon Suomen asiakastietoon.

Talousvaikeuksiin joutuneille senioreille on tarjolla runsaasti ilmaisia neuvoja ja tukea. Toimeentulo- tai maksuongelmissa voi ottaa yhteyttä kunnan seniorineuvontaan, sosiaalivirastoon tai velkaneuvojaan. Talous- ja velkaneuvonta auttaa ottamaan talouden kokonaiskuvan haltuun, vaikka velkaa ei olisi tai sitä on vähän. Takuusäätiön Velkalinja-puhelinpalveluun voi soittaa maksuttomasti ja anonyymisti. Kelasta kannattaa puolestaan selvittää, millaisia tukia eläkeläisen on mahdollista saada.

Myös Lowell neuvoo, millaisia vaihtoehtoja asioiden hoitamiseen löytyy ja miten iäkkäiden ihmisten maksuhäiriöitä voi ehkäistä. Esimerkiksi Maksumyohassa.fi-sivusto avaa perintäprosessin kulkua.

Olipa maksun viipymisen syy mikä tahansa, alkuperäiseen laskuttajaan tai perintätoimistoon kannattaa olla yhteydessä ajoissa. Omainen voi auttaa laskuihin ja perintään liittyvissä asioissa soittamalla asiakaspalveluun yhdessä seniorin kanssa. Läheinen voi asioida vanhuksen puolesta myös valtakirjalla.

– Etenkin perinnän alkuvaiheessa laskun maksuaikataulusta pystyy usein neuvottelemaan ja sopimaan, Andersson korostaa.

Tarkkaile seniorin rahankäytössä näitä merkkejä

  • Miten eläkkeelle jäänyt omaisesi sopeutuu uuteen elämäntilanteeseen? Näyttääkö siltä, että rahankäyttö ylittää vanhasta tottumuksesta nykyiset tulot? Pelaako hän rahapelejä?
  • Avustaako iäkäs omaisesi lapsiaan tai lapsenlapsiaan isohkoilla rahasummilla tai kalliilla lahjoilla, vaikka omat tulot ovat pienentyneet?
  • Suostuuko iäkäs omaisesi puhumaan raha-asioidensa hoitamisesta?
  • Onko omaisellasi jokin toimintakykyyn vaikuttava sairaus, joka saattaa aiheuttaa vaikeuksia raha-asioiden hoitoon? Esimerkiksi muistisairailla laskut saattavat yksinkertaisesti hukkua tai vastaanottaja ei enää ymmärrä niiden sisältöä.
  • Ilmestyykö omaisesi kotiin uusia, hinnakkaita tavaroita, joita tämä ei tarvitse? Ensiapu tilausten estämiseen on puhelinmarkkinointikielto.
  • Joutuuko läheisesi olemaan pitkään hoitolaitoksessa tai sairaalassa? Huolehtiihan joku hänen laskuistaan tällä aikaa?
  • Jos läheiseltä löytyy maksamattomia laskuja tai muita talousepäselvyyksiä, kannusta häntä kääntymään mahdollisimman nopeasti laskuttajien puoleen. Omaisena voit auttaa myös täysivaltaista vanhusta, jos sinulla on siihen lupa.
20.5.2022
Teksti Paula-Maija Wallin
Kuva Paula Honkonen
Lowell

Lowell

Lowell Suomi Oy on luotonhallinnan palveluyritys ja suomalaisyritysten kokenut kumppani luottopäätöksenteossa, laskutuksessa ja perinnässä. Lue lisää palveluista.

taloudenhallinta maksuhäiriömerkinnät Velkaneuvonta Oma talous ylivelkaantuminen vanhukset ikääntyneiden palvelut apua velkoihin maksujärjestely

Tunne asiakkaasi – näin kohtaat erilaiset ihmiset asiakaspalvelutehtävässä

Kun osa asiakaspalvelusta digitalisoituu, odotukset asiakaspalvelun ammattilaisten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja kohtaan kasvavat. Webinaari tarjoaa työkaluja erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja haastavien tilanteiden hoitamiseen asiakaspalvelutehtävissä.

Lataa webinaarimateriaalit