Palvelukokemus

Mikä on oikea aika perinnän aloittamiseen?

23.01.2019 4 min lukuaika

 Eräpäivästä ehtii kulua keskimäärin yli kuukausi, ennen kuin laskun perintä aloitetaan. Nopeammasta laskutusprosessista hyötyisivät sekä laskuttaja että laskun maksaja.

 Lowell on tutkinut, että suomalainen kuluttaja maksaa erääntyneen laskun keskimäärin 44 päivää alkuperäisen eräpäivän jälkeen. Yrityksillä eräpäivän jälkeinen maksuaika oli keskimäärin 43 päivää.

Laskujen maksuajat olivat lyhentyneet viime vuosien aikana noin kahdella päivällä. Nopeutumista selittää osin se, että laskutusprosessit käynnistyvät erääntyneiden yritys- ja kuluttajalaskujen perinnän nopeammin kuin ennen. Esimerkiksi kuluttajalaskujen kohdalla laskun eräpäivän ja perinnän aloittamisen välinen on lyhentynyt kuudella päivällä.

Lowellin perintäpalveluista vastaava Tuomas Kurikka on tyytyväinen, sillä aiemmin Suomessa on ollut havaittavissa maksuaikojen pitenemistä.

– Keskimääräisten maksuviiveiden lyhentyminen on terve merkki siitä, että yhä useampi yritys on alkanut kiinnittää asiaan huomiota, Kurikka sanoo.

Ripeä perinnän aloittaminen kannattelee käyttöpääomaa

Laskun eräpäivästä ennättää kulua edelleen yli kuukausi ennen perinnän aloittamista. Kuluttajalaskun eräpäivän ja perinnän aloittamisen välinen aika oli tutkimuksen mukaan keskimäärin 43 päivää. Yrityslaskukin ehtii olla erääntyneenä 39 päivää, ennen kuin laskun perintä aloitetaan.

– Monissa yrityksissä laskujen perinnässä noudatetaan käytäntöjä, joita ei ole päivitetty useisiin vuosiin, Kurikka huomauttaa.

Kurikka suosittelee, että laskutusprosessit käydään läpi säännöllisesti yhdessä perinnästä huolehtivan palveluntarjoajan kanssa. Silloin kannattaa esimerkiksi arvioida, ovatko asiakkaille annetut maksuajat optimaaliset: ripeä ja viiveetön puuttuminen reskontrassa roikkuviin saataviin on keino parantaa yrityksen käyttöpääomaa.

– Myyntisaamisten kiertoajan nopeuttamisella voi olla iso taloudellinen vaikutus. Esimerkiksi 40 miljoonan euron liikevaihtoa tekevälle yritykselle laskujen maksuaikojen lyheneminen neljällä päivällä voi tuoda 100 000 euron tulosparannuksen vuodessa, Kurikka laskee.

Hän lisää, että yrityksen tulokseen vaikuttavat myös luottotappiot. Niiden todennäköisyys suurenee sitä mukaa, mitä pidempään perinnän aloittamista lykätään. Luottotappioihin on mahdollista puuttua vauhdittamalla laskutusprosessia sekä myymällä yrityksen saatavia.

Pitkät maksuajat eivät hyödytä asiakastakaan

Erääntyneistä maksuista muistuttaminen ilman ylimääräisiä viiveitä on Kurikan mukaan myös asiakkaan etu.

– Kenen tahansa on helpompi tunnistaa ja tarkistaa laskun peruste, kun asia on tuore. Aktiiviset mutta asiakaslähtöiset perintätoimet voivat myös toimia herätyksenä ja opettaa asiakasta muuttamaan käyttäytymistään ennen kuin seuraukset muuttuvat vakavammiksi.

Maksuaikojen piteneminen aiheuttaa paineita myös tuotteiden tai palvelujen hintojen nostoon, kun laskuttajalla on pääomia kiinni avoimissa saatavissa. Tällaisia paineita voi tulla muun muassa kunnille, joilla on usein vaikeuksia saada kuntalaiset maksamaan ajallaan esimerkiksi terveydenhoitomaksuja.

Yleensä sekä kuluttaja- että yrityslaskun perintä siis kannattaa aloittaa heti, kun maksu on viivästynyt. Tämä kuitenkin edellyttää, että asiakkaalle annettu maksuaika on ollut kohtuullinen.

23.1.2019
Teksti Matti Remes 
Lowell

Lowell

Lowell Suomi Oy on luotonhallinnan palveluyritys ja suomalaisyritysten kokenut kumppani luottopäätöksenteossa, laskutuksessa ja perinnässä. Lue lisää palveluista.

erääntynyt lasku taloushallinto Maksuaika Palvelukokemus Perintä

Luottotappiolaskuri

Laske luottotappioiden vaikutus liiketoimintaan helpolla laskurilla.

Siirry laskuriin