Oma talous

Heikot taloustaidot riskeeraavat nuorten taloudellisen tulevaisuuden

07.03.2023 6 min lukuaika

Aikuisuuden ensiaskelia ottavien nuorten taloustaitojen pitäisi saada vastaamaan nykyajan luottoyhteiskunnan tarpeita, pohtii Lowell Suomen tuotantojohtaja Salla Hakala.

Poikkeuksellinen maailmantilanne, energiakriisi, inflaatio ja ylivelkaantumiskehitys ovat saaneet yhteiskunnan eri toimijat pohtimaan entistä voimakkaammin sitä, voiko tavalliselta kansalaiselta löytyä tarpeeksi taloustaitoja tehdä kestäviä kulutuspäätöksiä, hallita omaa talouttaan ja säästää. 

Juuri näitä taitoja tarvitaan, jotta poikkeuksellisesta ympäristöstä selviytyminen olisi mahdollista ja kansalaisen taloudenhallinnasta tulee kestävää. Se, että arjessa tuntee, että oma talous kestää poikkeustilanteetkin.

- On luonnollista, että poikkeustilanteessa vaaditaan poikkeuksellisia tekoja. Säästetään ja lasketaan, vähennetään kulutusta. Se, että välillä on tiukempaa, on kuitenkin hyvin tavallista., Hakala sanoo.

Taloudellinen toimintakyky vaihtelee yksilöittäin. Siihen vaikuttaa jo lapsuudessa saatu talouskasvatus ja elinympäristö.  Lisäksi elämässä tulee vastaan monia yksilöstä itsestään riippumattomia tapahtumia, jotka vaikuttavat kunkin mahdollisuuksiin hallita omaa taloudellista tilannettaan.

"Onneksi taloustaitojakin voi oppia läpi elämän"

-Taloudellinen hyvinvointi syntyy jokapäiväisistä päätöksistä, miten voimme vaikuttaa omiin tuloihimme, miten kulutamme ja budjetoimme elämämme sekä miten pidämme kiinni maksuaikatauluista. Kun tässä pääsee tasapainoon ja saa omasta taloudestaan selkeän kokonaiskuvan, se nostaa myös omaa elämänlaatua. 


Taloudellinen hyvinvointi parantaa turvallisuuden tunnetta oman talouden hallinnasta ja arjesta. Se on pärjäämistä ja terveellistä kuluttamista, mutta samalla yllättäviin tilanteisiin ja tulevaan varautumista.


-Nykyajan kulutusyhteiskunnassa taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin tavoitteleminen voi olla vaikeaa, jos taloustaidot eivät ole kohdillaan. Onneksi taloustaitojakin voi oppia läpi elämän, muistuttaa Hakala.

Säästämisen lisäksi on osattava luotolla maksamisen taito 

Usein taloustaidot yhdistetään vahvasti säästämiseen. Hakala uskoo, että nykyään vähintään yhtä tärkeä osa taloudellista toimintakykyä on kuitenkin myös se, miten osaa hallita luotolla maksamistaan ja hoitaa olemassa olevia velkojaan. 


-Elämme luottoyhteiskunnassa: Asenteet luottoja kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Yhä useampi näkee luoton tai lainan mahdollistajana sekä taloudenhallintansa työkaluna, yhtenä arkisena maksutapana.

"Luoton käyttäminen maksutapana aiheuttaa tarpeen uudenlaiselle talouslukutaidolle"

Luotolla maksaminen on jo luonnollinen osa nykyisiä kulutusvalintoja ja luotto voi tuoda joustoa omaan taloudenhallintaan yllättävissä tilanteissa. Luottojen ja lainojen käyttämiseen tarvitaan kuitenkin yhtä lailla taloustaitoja, jotta ne auttavat niiden ottajan taloudellista tilannetta, eivät romuta sitä.


-Luoton käyttäminen maksutapana aiheuttaa tarpeen uudenlaiselle talouslukutaidolle. Pelkkä säästäminen ja kuluvan kuukauden budjetointi eivät riitä. Pitää hallita laajentunutta kokonaisuutta, osata ostaa erilaisia maksutapoja käyttäen sekä arvioida erilaisten hankintojen hyötyjen ja riskien suhdetta, Hakala summaa.

sallahakala-005-web

Lowellin tuotantojohtaja Salla Hakalan mukaan säästämisen ja kulutusvalintojen lisäksi suomalaisten nuorten on hyvä päivittää taloustaitonsa kattamaan myös luotolla maksamisen taito ja velkojen takaisinmaksu. 

Ilmainen opetusmateriaali nuorille luotolla maksamisesta

Markkinoiden monimutkaistuessa ja konkreettisen rahan muuttuessa yhä näkymättömämmäksi kaikki aikuisetkaan eivät ymmärrä kuluttamiseen ja taloustaitoihin liittyviä käsitteitä ja sidonnaisuuksia. Miten voimme olettaa sitä siis nuoriltakaan?

Velkaantuminen on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Nähtävillä on, että yhä useammalla on vaikeuksia lainojensa takaisinmaksussa, ja erityisesti nuoret ovat alttiita ylivelkaantumiselle. Loppuvuonna 2022 julkaistu Lowell analyysi osoitti, että erityisesti juuri työelämään siirtyvien, aikuistumisen kynnyksellä olevien nuorten maksuvaikeudet ovat kasvussa. 

 

Lowell Analyysi H2 2022


Hakalan mukaan on tärkeää, että nuoria osataan auttaa jo heti itsenäisen elämän alkumetreillä. 
-Oman talouden hallinnan kyky on tärkeä kansalaistaito. Erityisesti yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksilla on tässä työssä mahdollisuus ottaa entistä merkittävämpi rooli. Kaikilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet saada opetusta taloustaitoihin.


Vastuullisen luotonhallinnan ammattilaisten työssä merkittävää roolia näyttelee taloudelliseen hyvinvointiin tähtäävä ratkaisun löytäminen. Maksuaikataulusta sopiminen ja neuvonta liittyy olennaisesti tähän, mutta vastuulliset alan toimijat haluavat tukea kansalaisia myös taloustaitojen kehityksessä.  


Lowell julkaisee maaliskuussa 2023 kaikkien Suomen yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön ilmaisen opetusmateriaalin, jossa keskitytään vastuulliseen luotolla maksamiseen ja nuorille läheisiin kulutusvalintoihin konkreettisten esimerkkien avulla.

 

Lue lisää opetusmateriaalista

 

 

 

 

 

7.3.2023
Teksti Eveliina Nera
Kuva Rabbit Visuals
Lowell

Lowell

Lowell Suomi Oy on luotonhallinnan palveluyritys ja suomalaisyritysten kokenut kumppani luottopäätöksenteossa, laskutuksessa ja perinnässä. Lue lisää palveluista.

compliance Korkokatto maksuhäiriömerkintä Perintä perintälaki positiivinen luottorekisteri Ulosotto lainsäädäntömuutokset maksuhäiriömerkinnän kesto maksuhäiriömerkinnän poistuminen kuluttajaluotot

Lowell-webinaarit: ilmoittaudu kutsulistalle

Järjestämme säännöllisesti webinaareja ajankohtaisista aiheista luotonantoon, asiakaskokemukseen ja muuttuvaan lainsäädäntöympäristöön liittyen.

Ilmoittaudu kutsulistalle