Luotonanto

Fellow Finance: Olemme välttäneet pahimmat luottoriskit ajantasaisella datalla

12.02.2021 5 min lukuaika

Vertaislainoja tarjoava Fellow Finance turvaa asiakkaiden ja sijoittajien talouden yhä vakaammin Lowellin datan avulla.

Fellow Finance on suomalainen yritys, jonka lainoja voi hakea yksityinen kuluttaja tai hankkeelleen rahoitusta tarvitseva yritys. Luotot rahoitetaan yksityisillä sijoituksilla. Toiminnan ytimessä on, että asiakas saa itselleen kilpailukykyisen luoton ja sijoittaja vakaan tuoton. 

Lowellin kanssa Fellow Finance on tehnyt yhteistyötä perustamisestaan lähtien,  vuodesta 2013. Yhteistyö käsittää perintä- ja velkatietopalveluita ja saatavien myyntiä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa.

Yhteistyö Lowellin kanssa on lisännyt asiakkaiden maksukyvyn ennakoitavuutta ja parantanut riskienhallintaa. Huolellisesti tehty asiakasdataan perustuva luottopäätös on kuluttaja- ja yritysrahoituksen luottotappioriskien hallinnan perusta. Lisätiedot asiakkaan ajantasaisesta maksukäyttäytymisestä parantavat mallin ennakoivuutta, joka mahdollistaa kilpailukykyiset rahoitustarjoukset. Joustava perintäyhteistyö pitää saatavienhallinnan tehokkaana ja mahdollistaa irtisanottujen luottojen joustavan takaisinmaksun.

Joustava perintäyhteistyö pitää saatavienhallinnan tehokkaana ja mahdollistaa irtisanottujen luottojen joustavan takaisinmaksun.

– Perintäyhteistyö ja ajantasaiset saatavakaupat mahdollistavat saatavien tehokkaan hallinnan koko elinkaaren ajan, myös irtisanottujen luottojen osalta. Asiakkaille tämä tarkoittaa viime kädessä joustavaa takaisinmaksua asiantuntevan perintäpalvelun avulla, kertoo Fellow Financella kuluttaja-asiakkuuksista vastaava Juha Saari.

Huolellinen luottopäätös ehkäisee ylivelkaantumista ja perintää

Fellow Finance käsittelee kuukausittain kymmeniätuhansia luottopäätöksiä ja myöntää tuhansia luottoja kuluttajille ja yrityksille. Luottojen suuruus vaihtelee sadoista euroista jopa miljoonaan. Kuluttajaluottojen luottopäätökseen vaikuttavat muun muassa hakijan vakituiset tulot, menot ja mahdolliset luottohäiriömerkinnät. Suomessa ei ole avointa virallista velkarekisteriä, joten hakijoiden reaaliaikaista velkatilannetta olisi mahdotonta puolueettomasti todentaa ilman muita tietolähteitä. 

– Liiketoimintamme perustuu luototukseen ja sen perusteena olevaan luottopäätökseen. Hakijan huolellisen taustaselvityksen ja arvioinnin avulla voimme merkittävästi vähentää luottoriskejä.

Fellow Financella uusien hakemusten arviointiin ja luoton myöntämiseen käytetään Lowellillta saatavaa ajantasaista maksukäyttäytymisdataa, joka antaa lisätietoja luotonhakijan sen hetkisestä taloudellisesta tilanteesta.

Emme halua olla lisäämässä jo mahdollisesti maksuvaikeuksissa olevien asiakkaiden taakkaa ja sitä kautta ylivelkaantumista. Se ei ole koskaan kannattavaa liiketoimintaa.

– Pyrimme rikastamaan luottopäätösmalliamme ennakoitavuuden ja vastuullisuuden parantamiseksi. Emme halua olla lisäämässä jo mahdollisesti maksuvaikeuksissa olevien asiakkaiden taakkaa ja sitä kautta ylivelkaantumista. Se ei ole koskaan kannattavaa liiketoimintaa.

Luottopäätösvaiheessa Lowell toimittaa Fellow Financelle mahdollista perintätietoa asiakkaasta ja kertoo puoltaako se luottopäätöstä. 

Lowell-Juha-Saari-900x600px

Fellow Financen Juha Saari korostaa ajankohtaisen datan hyödyntämistä maksukäyttäytymisen arvioinnissa.

Luottoriskimalli parantaa luottopäätöksiä ja ennakoi perinnän

Fellow Finance tarjoaa alustan luotonhakijoille ja sijoittajille: sijoittajat uskovat varansa sijoitettavaksi ja luotonhakijat saavat itselleen sopivan luoton. Saaren kokemusten mukaan vertaislainaus toimii myös epävakaassa taloudellisessa ympäristössä. 

Maksukäyttäytymisen ennakointi luo turvaa kaikille luoton osapuolille. Etenkin koronan aiheuttaman poikkeustilanteen alkuvaiheessa sijoittajia huoletti mahdollinen asiakkaiden tuleva maksukyvyn heikentyminen.

Sijoittajien huoli riskeistä ei kuitenkaan toteutunut. Saari huomauttaa, että koronakriisin alussa antolainauksen hakemusvolyymi pieneni ja sijoittajat vetivät aluksi varojaan palvelusta. Fellow Financen asiakkaiden maksukäyttäytyminen pysyi kuitenkin täysin vakaana koko 2020 pandemian ajan. Keskimäärin koko luottoportfolion takaisinmaksu on kaikilla mittareilla jopa parantunut historialliseen dataan verraten. Saaren mukaan huolellisen luottopäätöksen ja luottorekisteritietojen hyödyntämisen ansiosta asiakkaiden taloudellinen tilanne on jo lähtökohtaisesti vakaa. 

Huolellisen luottopäätöksen ja luottorekisteritietojen hyödyntämisen ansiosta asiakkaiden taloudellinen tilanne on jo lähtökohtaisesti vakaa.

Myös kuluttaminen on muuttunut poikkeustilanteen myötä, kun heräteostoksia tehdään vähemmän, eikä matkustamaan pääse. Takaisinmaksu on säilynyt ennallaan tai parantunut kaikissa asiakassegmenteissä. 

– Olemme välttäneet luottoriskin kasvun koronaepidemian aikana. Samalla olemme pystyneet tarjoamaan kuluttaja-asiakkaillemme luottoa madalletun korkokaton mukaisesti, yrittäjille kattavat matalakorkoiset rahoitusratkaisut koko korona-kriisin ajan sekä jatkuvaa tasaista korkotuottoa sijoittajillemme.

Fellow Financen ja Lowellin yhteistyön tavoitteena on kehittää luottoriskimallia entisestään. Kokonaisvaltainen yhteistyö luoton eri vaiheissa mahdollistaa tasaisen ja ennakoitavan perinnän.

Perustan vahvistaminen luo pohjan tulevalle kasvulle, kun yrittäjien ja kuluttajien luottamus talouteen jälleen palautuu ja vaihdanta vilkastuu.

– Uskomme, että osaavan kumppanin kanssa saamme yhä vakaampaa riskienhallintaa. Perustan vahvistaminen luo pohjan tulevalle kasvulle, kun yrittäjien ja kuluttajien luottamus talouteen jälleen palautuu ja vaihdanta vilkastuu.

12.2.2021
Teksti Marianne Gråsten
Kuva Jere Satamo
Lowell

Lowell

Lowell Suomi Oy on luotonhallinnan palveluyritys ja suomalaisyritysten kokenut kumppani luottopäätöksenteossa, laskutuksessa ja perinnässä. Lue lisää palveluista.

luotonanto riskienhallinta asiakastarina informaatiopalvelut velkatietopalvelu luottoriskien hallinta luottoriski

Lisää myyntiä pienemmällä riskillä?

Nopeasyklinen toimintaympäristö asettaa haasteita luottoriskien hallinnalle ja luottopäätösten teolle. Lataa b2b-yrityksille suunnattu opas luottoriskien hallintaan, ja kehitä yrityksesi luotollista myyntiä.

Tutustu ja lataa opas